Benson Kipruto Of Kenya Wins Boston Marathon Men’s Race

Benson Kipruto of Kenya won the 125th Boston Marathon on Monday, thanks to a timely surge around the 22-mile mark.

Benson Kipruto Of Kenya Wins Boston Marathon Men’s Race