همین اکنون در طلوع نیوز — گزارش از حمله مهاجمان بر وزارت مخابرات در کابل https://t.co/dgOswsX1OB https://t.co/wCyPuKddN4