د ټاکنو ځنډېدل او له غبرګولي وروسته د حکومت ناڅرګنده برخلیک https://t.co/ZwqwmMYDDu https://t.co/YQmv8FvYhR

Advertisements