حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی با مشاور امنیت ملی چین دیدار کرد. دفتر رسانه‌های شورای امنیت ملی رییس‌جمهور، می‌گوید که دوطرف در بارۀ روند صلح افغانستان و همکاری‌های منطقه‌یی در بارۀ امنیت و مبارزه با هراس‌افگنی، گفت‌وگو کردند. https://t.co/TCmf2S70Xc

Advertisements